Κωδικός040002501
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ισχύς830W
Χωρητικότητα1,2L, 12 κούπες
ΧαρακτηριστικάΑποσπώμενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης
Drip-stop
Θερμαντική πλάκα για διατήρηση θερμοκρασίας
Δεξαμενή νερού με ένδειξη στάθμης
Μόνιμο φίλτρο
Κουτάλι - δοσομετρητής