ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα & το μπάνιο, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, λειτουργικό σχεδιασμό, προστιθέμενη αξία και υπηρεσίες που προσφέρονται από μια εταιρία με ανθρώπινο πρόσωπο, δείχνοντας σεβασμό προς το περιβάλλον.
Αξίες
  • Εντιμότητα
  • Ακεραιότητα
  • Αξιοπιστία
  • Υπευθυνότητα
  • Ομαδική δουλειά
  • Αφοσίωση στην εκπλήρωση των εταιρικών στόχων και προτεραιοτήτων
  • Επαγγελματισμός-Αποτελεσματικότητα
  • Αναγνώριση και Επιβράβευση της προσωπικής και ομαδικής προσπάθειας
  • Διεύρυνση του γνωστικού μας πεδίου
  • Αυτογνωσία-Αυτοκριτική

και πάνω απ' όλα...

...Πάθος για τη δουλειά μας!