ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Υ.Α.Ε.

Η υψηλή ποιότητα είναι η απόλυτη προτεραιότητα της PYRAMIS και τη χαρακτηρίζει σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και λειτουργίας.

Τα προϊόντα PYRAMIS διαθέτουν πιστοποιητικό χρήσης. Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες και οι μαγειρικές τράπεζες (pantry) που συμπεριλαμβάνονται και στα πολυκουζινάκια, παράγονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 13310. Η PYRAMIS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 διασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας για τα προϊόντα της. Ο Σχεδιασμός, η Παραγωγή και οι Πωλήσεις Ανοξείδωτων Νεροχυτών, Πολυκουζινακίων και Ανοξείδωτων Νεροχυτών με Ηλεκτρικές Εστίες (pantry), διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 για το σύστημα διαχείρησης ποιότητας και ISO 14001 Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης. Το σύστημα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου της εταιρείας, από τον αέρα, το νερό, το έδαφος, τους φυσικούς πόρους, μέχρι και τους ανθρώπους και τη μεταξύ τους σχέση.

Η εταιρεία διαθέτει το πιστοποιητικό OHSAS 18001 Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

ISO 9001:2015   
ISO 14001:2015   
BS OHSAS 18001:2007  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ Υ.Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ