ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το εξωτερικό περιβάλλον της Pyramis περιλαμβάνει μια ευρεία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η Pyramis δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές και πιστωτές της, που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην απόλυτη διαφάνεια.

  • Εκπαίδευση πελατών με σεμινάρια, ημερίδες, επισκέψεις στο εργοστάσιο, κλπ.
  • Έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών των πελατών μας και των καταναλωτών.
  • Διατήρηση μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλα key accounts (πχ. ΙΚΕΑ, Leroy Merlin) υιοθέτηση και πλήρης εναρμόνιση και προσαρμογή στα συστήματα ποιότητας και διαχείρισης που ορίζουν.
  • Συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Την τελευταία δεκαετία επενδύθηκαν πάνω από 38 εκατομμύρια € σε προγράμματα και συστήματα αυτοματισμού.
  • Οικονομικές καταστάσεις Pyramis
 
Ισολογισμός 2014  
Ισολογισμός 2015  
Ισολογισμός 2016  
Iσολογισμός 2017