ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Pyramis. Έτσι, η λειτουργία των επιχειρηματικών διαδικασιών σχεδιάζεται με απόλυτο σεβασμό και φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Σκοπός της Pyramis είναι η συνεχής μείωση των στερεών απορριμμάτων οπότε και ακολουθούμε τις παρακάτω δράσεις:

  • Διαθέτουμε ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, μέσω φυσικοχημικών και βιολογικών διαδικασιών.
  • Τα χρησιμοποιημένα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (σαπωνέλαια, ορυκτέλαια, στουπιά κτλ) ανακυκλώνονται από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα.
  • Διάθεση χρησιμοποιημένων ειδών συσκευασίας όπως χαρτί και πλαστικό προς ανακύκλωση. To 2010 η Pyramis ανακύκλωσε 47.500 κιλά χαρτιού!
  • Καινοτομούμε στον τρόπο συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της χρήσης φελιζόλ και λοιπόν πλαστικών υλικών αντικαθιστώντας τα με ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Διαθέτουμε όλα τα αναλώσιμα σε εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης αναλώσιμων και ειδών μηχανογράφησης, για ανακύκλωση
  • Συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών «ΑΦΗΣ Α.Ε.», με την τοποθέτηση κάδων συλλογής στα γραφεία και το εργοστάσιο όπου οι εργαζόμενοι αλλά και συνεργάτες μας μπορούν να φέρουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους.
  • Συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Ως παραγωγοί ηλεκτρικών συσκευών η εταιρία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
  • Τέλος διαθέτουμε τους παλαιούς λαμπτήρες φθορισμού και παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) προς ανακύκλωση στο συλλογικό σύστημα.